Teckningstiden förlängs till 8 mars

  • av

Styrelsen för QP Games AB (“QP Games” eller “Bolaget”) har idag beslutat att förlänga teckningstiden för den riktade emission som Bolaget informerade om den 1 februari.

Med anledning av utvecklingen i östeuropa och den globala osäkerhet som följer av den har Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningstiden till tisdagen den 8 mars. Bolagsledningen och styrelsen sitter fortfarande i ett flertal förhandlingar om investeringar som inte kunnat avslutats med anledning av händelseförloppet i österuropa, vilket motiverar den förlängda teckningstiden.

För mer information, villkor och anmälningshandlingar se https://qpgames.se/riktad-emission-2022/