Teckningstiden inför notering förlängs till 25 februari 2022

  • av

Styrelsen för QP Games AB (“QP Games” eller “Bolaget”) har idag beslutat att förlänga teckningstiden för den riktade emission som Bolaget informerade om den 1 februari.

Bolagets styrelse har vid sitt beslut att förlänga teckningstiden i synnerhet tagit hänsyn till att befintliga ägare och intressenter har fått för kort tid att ta ställning till en investering inför en notering på en marknadsplats. Den postala distributionen av investeringsunderlag till utvalda investerare kom ut senare än förväntat och därför är det också rimligt att förlänga teckningstiden.

För mer information, villkor och anmälningshandlingar se https://qpgames.se/riktad-emission-2022/