Granskningsprocessen hos en ny handelsplattform pågår. Styrelsens ambition är att handel skall kunna erbjudas på annan handelsplattform inom kort.

Uppdatering kommer löpande att göras på bolagets hemsida.