Engagerande innehåll med quiz och gamification

MillionMind har funnits i nuvarande form sedan 2008, och bolaget vilar på grunden quiz och gamification. Gamification som begrepp har funnits sedan 2010, men själva företeelsen är gammal. Gamification har sin grund i spelelement och spelmetodik, och det handlar om att förstå vad det är som gör spel så engagerande och överföra den förståelsen till andra områden – som marknadsföring, utbildning, information och lojalitetsskapande – för att få ut mer inom respektive område. Gamification gör mottagarna mer nyfikna och intresserade av vad du har att säga, och därmed också mer mottagliga för informationen, vad det än handlar om.

Vår nisch inom gamification är quiz, och vi skräddarsyr quizer med olika utseende, inriktning och syfte till flera av Sveriges största företag – bland annat SJ, DN, Folksam, ASSA ABLOY, Schibsted och Svenska Spel.

I det rådande media- och annonsklimatet räcker det inte längre att bara synas med hjälp av annonser och banners. Dagens mottagare kräver deltagande, dialog och ett levande innehåll, vilket är anledningen till att många företag ägnar sig allt mer åt content marketing och native advertising – två begrepp som handlar om att erbjuda ett attraktivt innehåll med mer subtil varumärkesnärvaro. För detta passar våra quiztjänster perfekt. Vi ser också en stor förändring i företagens förståelse för detta samt förståelsen för vilken effekt som gamification kan ge.

Målet för MillionMind är att ha världens bästa quizplattform, oavsett om man fokuserar på utseende, användarvänlighet eller funktioner. Betydelsen av att ha en modern och flexibel plattform kan inte överdrivas med tanke på den snabba utveckling av smartphones som sker idag. Det som var nytt och hett igår blir snabbt förlegat i takt med att tekniken går framåt så fort. Med vår nya plattformen har vi blivit en aktör som de andra får jaga, samtidigt som den förbättrade flexibiliteten i plattformen gör att vi kan uppdatera och göra förändringar på ett smidigt och enkelt sätt. I plattformen har vi förstärkt den unika gamificationprägeln som skiljer oss från våra konkurrenter, och som är en stor anledning till att vi har några av Sveriges största företag som kunder.

”Med quiz-verktyget får vi en effektiv tävlingsform med enkel administration. Det ger oss möjlighet att smidigt tävla ut vinster från oss och våra partners. Samtidigt kan vi kommunicera våra budskap via quizerna samt göra enklare undersökningar.” Peter Magnusson, SJ Marknadskommunikation