QP Games AB är ett moderbolag till MillionMind Sweden Technology AB. 2020 byttes namn från Red Reserve Entertainment till Ngage Group AB, och sedan från Ngage Group AB till QP Games AB.

Om verksamheten