Kort om QP Games

QP Games är verksamt inom onlinespel, främst kasinospel och vadhållning, samt gamification med inriktning på marknadsföring, kommunikation och utbildning. Bolaget tillhandahåller onlinespel via AMGO-Bolagen och plattformarna Jetbull och Fantasino samt genom white-label varumärken som Stake7. AMGO-Bolagen består av bolagen AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och Fantasino, vilka förvärvades av Norventures AB år 2021. AMGO-Bolagen utvecklar och tillhandahåller konkurrenskraftiga spellösningar och tjänster inom kasino och vadhållning på internet.

QP Games dotterbolag MillionMind har utvecklat en gamification-plattform som används för att öka intresset och engagemanget inom marknadsföring, kommunikation och utbildning. Plattformen används av ett flertal välrenommerade kunder såsom Assa Abloy, Alfa Laval, Coop, Filmstaden, SJ och Arvid Nordquist. MillionMind har lång erfarenhet av att arbeta med onlinequiz och idag är MillionMinds tekniska plattform marknad- sledande. Plattformen möjliggör även för synergier, där Bolaget bland annat har möjlighet att integrera AMGO-Bolagens spel på MillionMinds plattform. QP Games grundades år 2000, och har sedan starten expanderat sin verksamhet med målsättningen att utveckla underhållningsspel i olika former och kontrollera hela värdekedjan för onlinespel. Totalt har Bolaget cirka 25 anställda och konsulter.

Bolagsstruktur

Historisk översikt

 • 2000 QP Games AB grundas. QP Games registreras hos Bolagsverket den 20 mars 2000
 • 2007  Million Mind Sweden Technology AB grundas och bli en del av QP Games
 • 2008  QP Games noteras på Spotlight Stock Market, då AktieTorget
 • 2013  ”BullsEye”, ett interaktivt TV-format utvecklas av MillionMind och sänds på TV4 under hösten 2013
 • 2014  QP Games medverkar i grundandet av utbildningsföretaget Edimia Education
 • 2015  QP Games säljer sin ägarandel i Edimia Education med en reavinst om 2,6 Mkr
 • 2018  QP Games förvärvar e-sportsbolaget Red Reserve AB, med ett av världens bästa esportslag
 • 2019  Red Reserve AB avvecklas då det bedömdes omöjligt att nå lönsamhet inom rimlig tid.
 • 2020  QP Games väljer att avnoteras från Spotlight Stock Market
 • 2021  QP Games förvärvar AMGO-Bolagen från Norventures AB (tidigare AMGO iGaming AB (publ))
 • 2021 QP Games förvärvar 51 % av RaisedBet och inleder ett samarbete med Scuffle Holdings och Brave Combat Federation

Affärsidé

QP Games affärsidé är att genom en stark portfölj av onlinespelsvarumärken och kompletterande produkter, erbjuda sina kunder en marknadsledande spelupplevelse. QP Games avser att nå en position av kostnadseffektiv självständighet på en marknad där majoriteten av operatörerna förlitar sig på flertalet leverantörer och medialösningar.

Vision

QP Games vision är att vara en betydande aktör på den globala marknaden för digital spelunderhållning. På en väldigt konkurren- sutsatt marknad ska QP Games kännetecknas som ett marknadsledande bolag i den digitala spelunderhållningsindustrin med stark varumärkesdifferentiering, innovation, underhållning och service. Bolaget avser att etablera en stark marknadsposition både genom utveckling av egna produkter, förvärv och etablera partnerskap med entreprenörer i ett tidigt skede.

30

QP Games grundades år 2000 och har totalt cirka 30 anställda och konsulter i dotterbolagen varav 1 i QP Games.

06

QP Games verksamhet består idag av två pelare, MillionMind som utvecklar tekniska gamification-plattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver onlinespelverksamhet som har 6 helägda dotterbolag.