Ledning

 

Olav Törnblom
VD, QP Games
VD, MillionMind

Medieingenjör, utbildad på KTH Medieteknik. Har arbetat operativt i bolaget sedan 2008, varav VD för MillionMind i 8 år. Olav har en bred kompetens och har under åren ansvarat för bland annat IT och gamification, sälj, webbdesign och affärsutveckling. Byggde och utformade quizplattformen Quiz Widget från grunden och har varit drivande i utvecklingen genom åren.

Antal aktier: 28 189 st

Telefon: +46 (0)70 219 04 06
E-post: olav@qpgames.se