Styrelse och revisor

Klas Åström, född 1959
Styrelseordförande

Utbildad civilekonom. Klas har de senaste 30 åren haft ledande befattningar inom ekonomi och finans i börsnoterade företag. Klas är CFO i Dirac Research AB, han är även styrelseordförande i Svenska Elektronikintressenterna AB samt styrelseledamot i InEpact AB.

Antal aktier: 1 379 035 aktier i REDENT via Svenska Elektronikintressenterna AB

Joel Almstedt, född 1975 Styrelseledamot  

Har sedan 2006 varit på IT- och managementkonsultbolaget InfoTech Group och ansvarar idag för bolagets konsultverksamhet. Tidigare befattningar, förutom flera år inom online- och data­spelsindustrin, inkluderar olika åtaganden inom bank- och försäkringsbranschen både som konsult och som anställd. Joel har studerat Industriell ekonomi med inriktning mot IT och finansiell ekonomi på Linköpings Tekniska Högskola.

Antal aktier: 37 537

Robert Cederlund, född 1956 Styrelseledamot  

Civilekonom. Marknads och kommunikationsspecialist med lång erfarenhet. Kompetens inom reklam, PR, entreprenörskap, strategisk planering, affärsutveckling och marknadsföringsstrategi. Är även styrelseordförande i insamlingsstiftelsen Initiativ Utö.

Stefan Persson Revisor, Convensia