Riktad emission 2022

Här nedan finner du information om den pågående intresseanmälan rörande den riktade emissionen för QP Games, 2 – 15 februari 2022, kl 15.00.

Teaser

Informationsdokument i samband med QP Games AB:s riktade emission.

VD-brev

Ta del av Christoffer Fröbergs beskrivning av verksamheten och framtiden.